PracownicyPsycholodzyJolanta Dróżdż - Stoszek

Jolanta Dróżdz – Stoszek

Psycholog, Tyflopedagog

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie.

 

Ukończone studia:

 

 • Studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Podyplomowe Studium biegłych sądowych psychologów. Anima Katowice.
 • Podyplomowe Studia z zakresu pedagogiki - specjalność uprawnienia pedagogiczne.
 • Studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Uniwersytet Śląski w Cieszynie.

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Szkolenie kwalifikacyjne ze Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi. Pracownia Testów Psychologiczno Pedagogicznych w Gdańsku.
 • Kurs doskonalący, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I i II stopnia,
 • Kurs w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej I stopnia,
 • Kurs I, II stopnia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”
 • Kurs I stopnia terapii Biofeedback.
 • Certyfikat udziału w programie „Dziecko i świat za pan brat” – warsztaty dotyczące technik pracy z objawami zaburzeń ADHD w szkole, opartymi na nauczaniu równoległym.
 • Cykl szkoleń uprawniających do pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi w Instytucie Terapii Krótkoterminowej w Krakowie. (praca terapeutyczna z lękami dziecięcymi, moczeniem nocnym, nadpobudliwością psychoruchową).

Zadania realizowane na terenie poradni:

 • diagnoza problemów emocjonalnych i wychowawczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • diagnoza dzieci zahamowanych, lękliwych, wycofanych.
 • diagnoza dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, z ADHD, ADD, ODD
 • diagnoza dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (Z.A)
 • diagnoza pod kątem dojrzałości szkolnej,
 • diagnoza trudności w nauce szkolnej,
 • prowadzenie cyklicznych zajęć grupowych dla dzieci z nadpobudliwością, problemami w koncentracji uwagi, zaburzeniami emocjonalno – społecznymi.
 • terapia indywidualna z dziećmi i ich rodzicami, którzy potrzebują wsparcia w sytuacji dla nich trudnej ( problemy adaptacyjne i separacyjne, lęki, problemy w zachowaniu, moczenie nocne)
 • psychoedukacja w zakresie ADHD, ZA skierowana do wszystkich środowisk: dzieci, rodzin i szkół;
 • warsztaty dla wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych;
 • konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli.
 • prowadzenie Szkoły dla Rodziców i wychowawców oraz różnych form szkolenia i wsparcia dla rodziców.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

logo

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn

Godziny otwarcia sekretariatu ZPPP Cieszyn - 7:00 - 15:30. Telefon nr: 33 852 24 33 

Godziny otwarcia sekretariatu PPP Skoczów - 7:30 - 15:30. Telefon nr: 33 853 25 54

 

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround