PracownicyPsycholodzyJoanna Bala

Joanna Bala

Psycholog

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie.

 

 

Ukończone studia:

 • Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie psychologii, specjalność psychologia kliniczna

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Praca z dzieckiem chorym somatycznie
 • Problemy kliniczne w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym – cykl szkoleniowy
 • W kuźni Hefajstosa – kreatywna agresja
 • Metoda ruchu Rozwijającego W. Sherborne – poziom oraz poziom
 • Wstęp do hipnozy ericksonowskiejczęść I i część II
 • Metody pracy z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi z dodatkowym kalectwem
 • Teoria i praktyka w terapii psychomotorycznej
 • Jak dziecko autystyczne poznaje świat – zaburzenia sensoryczne u dzieci autystycznych
 • Rehabilitacja i edukacja dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwojowymi
 • Moje ciało chce mi coś ważnego powiedzieć- psychoterapia zaburzeń somatycznych
 • Wczesna stymulacja szansą dla prawidłowego rozwoju dziecka
 • Kreatywność i hipnoza w psychoterapii"
 • Jak pracować z rodziną
 • Cykl szkoleniowy Komisji Europejskiej DAPHNE II – cykl warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych, konferencji, praktyk terapeutycznych, superwizji w zakresie pracy z ofiarami przemocy seksualnej
 • Genogram jako metoda pracy z rodziną
 • W matni – rodzina wieloproblemowa w aspekcie pomagania
 • Terapia rodzin – cykl szkoleniowy
 • Zróbcie mi miejsce między wami – rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Terapia rodzinna, bez rodziny – warsztaty międzynarodowe
 • Nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi trudnymi i szczególnie uzdolnionymi
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w pracy z dzieckiem z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • Dziecko pod ochroną
 • Kody młodości - odkrywanie własnych zasobów umożliwiających tworzenie leczących relacji terapeutycznych
 • Więź między matką a dzieckiem - wybrane aspekty integratywnej psychosomatoterapii
 • Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci
 • Bezpieczeństwo dzieci w sieci
 • terapia par
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • Diagnoza dzieci ze spektrum autyzmu
 • Coaching w zawodzie nauczyciela
 • Metody pracy z klientem dorosłym
 • Praca z dzieckiem z zespołem FAS i FAE

Zadania realizowane na terenie poradni:

 • diagnoza i terapia dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
 • terapia rodzin, terapia indywidualna w nurcie Ericksonowskim prowadzona z regularną superwizją
 • grupa terapeutyczna dla dzieci lękowych i zahamowanych emocjonalnie i ich rodziców
 • wsparcie dla dzieci, które doświadczyły przemocy, w tym przemocy seksualnej oraz ich rodzin
 • porady i konsultacje
 • grupa wsparcia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • szkolenia nauczycieli
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

logo

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn

Godziny otwarcia sekretariatu ZPPP Cieszyn - 7:00 - 15:30. Telefon nr: 33 852 24 33 

Godziny otwarcia sekretariatu PPP Skoczów - 7:30 - 15:30. Telefon nr: 33 853 25 54

 

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround