PracownicyPedagodzyMałgorzata Wadas

Małgorzata Wadas

Pedagog

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skoczowie

 

 

Ukończone studia:

 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie; kierunek studiów - pedagogika opiekuńczo wychowawcza

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej
 • terapia dysleksji, dysortografii i dysgrafii w młodszym i starszym wieku szkolnym
 • kurs w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu "Badania przesiewowe narządów zmysłów" zorganizowanym przez Instytut  Fizjologii i Patologii Słuchu.

Zadania realizowane na terenie poradni:

 • diagnoza gotowości szkolnej
 • diagnoza lateralizacji
 • diagnoza uogólnionych trudności w nauce
 • diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się ( dysleksja, dysortografia, dysgrafia )
 • przesiewowe badania słuchu i wzrokuterapia indywidualna dla dzieci z deficytami rozwojowymi ( dzieci przedszkolne )
 • terapia indywidualna dla dzieci z deficytami rozwojowymi przejawiającymi specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (SP, G)
 • terapia indywidualna dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki ( uczniowie klas I –III )
 • konsultacje dla rodziców
 • pedagogizacja rodziców
 • wsparcie dla nauczycieli i pedagogów
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

logo

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn

Godziny otwarcia sekretariatu ZPPP Cieszyn - 7:00 - 15:30. Telefon nr: 33 852 24 33 

Godziny otwarcia sekretariatu PPP Skoczów - 7:30 - 15:30. Telefon nr: 33 853 25 54

 

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround