PracownicyDoradca zawodowyIzabela Baszczyńska

Izabela Baszczyńska

Doradca zawodowy

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Cieszynie.

 

 

1. UKOŃCZONE STUDIA:

 • Studia Podyplomowe, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierunek- doradztwo zawodowe
 • Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, kierunek – Edukacja Wczesnoszkolna

2. KURSY KWALIFIKACYJNE I DOSKONALĄCE:

 • Wykorzystywanie narzędzi diagnostycznych w doradztwie zawodowym
 • Zastosowanie pakietu narzędzi do diagnozy i predyspozycji zawodowych uczniów "Vademecum Talentu"
 • Szkolenie "Programu Klubu Pracy"- uzyskanie uprawnień do prowadzenia szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania
 • Warsztaty Doradcy dla Osób Zagrożonych Utratą Pracy i Bezrobotnych
 • Szkolenie dla specjalistów Akademii Outplacementu realizowanego w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności -"Bezrobocie-co zrobić?"
 • Kurs "Szkolenie Kadr GAP i BPZ" (komunikacja interpersonalna, doradztwo i pośrednictwo pracy, zagadnienia prawne, strat w przedsiębiorczość)
 • Procedura aplikowania o środki ES
 • "Możliwość wsparcia przedsiębiorczości i otoczenia biznesu ramach POIG i POKL"
 • Praktyczne wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w budowie konkurencyjnej oferty programowej nowoczesnej organizacji pozarządowej
 • Monitoring i ewaluacja projektów finansowych z funduszy europejskich
 • Zarządzanie własną wiedzą- kapitał ludzki i społeczny
 • Szkolenie dla Potencjalnych Projektodawców do Europejskiego Funduszu Społecznego

3. ZADANIA REALIZOWANE NA TERENIE PPP:

 • Indywidualne porady dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych, wsparcie w planowaniu kariery zawodowej/edukacyjnej, wyboru szkoły
 • Prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych, wsparcie w planowaniu kariery zawodowej/edukacyjnej, poruszanie się po rynku pracy, rozwijania umiejętności miękkich, m.in. komunikacja werbalna i niewerbalna, autoprezentacja, pozytywne myślenie
 • Prowadzenie prelekcji w szkołach z zakresu:
  - Gimnazjum: - Czynniki wyboru szkoły ponadgimnazjalnej/zawodowej; informacja edukacyjna
  - Szkoły ponadgimnazjalne: podstawowe czynniki warunkujące budowanie kariery szkolnej/zawodowej; informacja edukacyjna; podstawowe informacje o rynku pracy
 • Konsultacje i prelekcje dla rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Prowadzenie warsztatów informacyjno -doradczych, konsultacji dla pedagogów szkolnych i nauczycieli
 • Współpraca ze środowiskiem- np. doradcy zawodowi (wymiana doświadczeń)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

logo

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn

Godziny otwarcia sekretariatu ZPPP Cieszyn - 7:00 - 15:30. Telefon nr: 33 852 24 33 

Godziny otwarcia sekretariatu PPP Skoczów - 7:30 - 15:30. Telefon nr: 33 853 25 54

 

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround