OfertaOferta dla uczniów

PROPOZYCJE DLA UCZNIÓW   na terenie szkół/placówek

L.p.

FORMY WARSZTATOWE/ PRELEKCJE

Osoba prowadząca:

1.

Warsztat integracyjny dla uczniów klas 1 szkoły podstawowej.

mgr Joanna Śliwka,

mgr Marta Jonderko

2.

Zajęcia warsztatowe dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych kl. 1-3; „Dogoterapia jako metoda wspomagająca uczenie się”- przy udziale psa Schona.

Zajęcia warsztatowe z dogoterapii AAT, AAA w tym wiedza o zwyczajach       i potrzebach psów, elementy opieki nad zwierzęciem.

Zajęcia stymulujące poszczególne sfery rozwojowe dziecka w tym dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych.

mgr Ewa Nowińska

3.

Warsztat dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimazjalnych „Stres- jak sobie z nim radzić?”

mgr Mirosława Granieczny

4.

Warsztat dla uczniów kl. 1 szkoły podstawowej „Razem lepiej- jak lepiej współpracować i komunikować się w klasie”.

mgr Joanna Śliwka,

mgr Aurelia Pochopień,

mgr Marta Jonderko

5.

Warsztat dla dzieci 6-letnich. „ Mali odkrywcy własnych talentów”- odkrywanie potencjału dziecka, jego mocnych stron.

mgr Małgorzata Wadas,

mgr Dorota Chmura, 

mgr Aurelia Pochopień

6.

Warsztat dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych II semestr „Jak się uczyć, techniki, style uczenia się”.

mgr Halina Strumieńska- Fober,

mgr Ewa Gansel,             

mgr Renata Twardowska

7.

„Warsztaty aktywizujące wybór kształcenia/zawodu/- dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.”

mgr Izabela Baszczyńska

8.

Prelekcja dla uczniów dotyczących czynników wyboru drogi edukacyjno- zawodowej.

mgr Izabela Baszczyńska

9.

Warsztat dla uczniów: „Jak uczyć się szybciej i efektywniej?”- dla uczniów szkół podstawowych.

mgr Aurelia Pochopień,     mgr Joanna Śliwka

10.

Warsztaty dla rodziców; „Mamo, tato nudzi mi się”- w co się bawić z moim dzieckiem, alternatywa dla mediów.

mgr Małgorzata Wadas,  mgr Aurelia Pochopień,     mgr Dorota Chmura

11.

Prelekcja dla uczniów szkół gimnazjalnych „Mój wirtualny świat”- dla uczniów szkół gimnazjalnych.

mgr Marta Jonderko

12.

Warsztat dla uczniów klas II gimnazjum: „Co mi w duszy gra?” – rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań.

mgr Marta Jonderko

13.

Warsztat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: „Efektywne radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym”.

mgr Mariusz Bartczak

14.

Prelekcja dla rodziców: „Mózg jak mu pomóc- organiczne przyczyny trudnych zachowań i niepowodzeń szkolnych oraz zwiększenia wydajności układu nerwowego”

mgr Mariusz Bartczak

15.

Warsztat dla młodzieży ponadgimnazjalnej „Stres- mechanizmy i radzenie sobie z nim”.

mgr Agnieszka Wojtas

16.

Zajęcia integracyjne dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych.

mgr Beata Nawrat,

mgr Joanna Śliwka

mgr Szymon Chrząstek

17.

Badania przesiewowe słuchu – program „Słyszę” i wzroku - program „Widzę” – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum.

mgr Dorota Chmura,

mgr Marta Jonderko,

mgr Barbara Cieślar

   

PROPOZYCJE DLA UCZNIÓW na terenie poradni

L.p.

Grupy terapeutyczne

Osoby prowadzące  

1.

Grupa terapeutyczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi
i trudnościami w kontaktach interpersonalnych - grupa młodsza kl. I-III uczniów szkół podstawowych.

mgr Marta Jonderko,

mgr Aurelia Pochopień,

mgr Mirosława Granieczny

2.

Grupa terapeutyczna dla dzieci jąkających się.

mgr Tomasz Brawański

3.

Grupa terapeutyczna dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z elementami socjoterapii.

mgr Katarzyna Korbut,

mgr Agnieszka Surzycka

4.

Grupa terapeutyczna dla dzieci zdolnych - grupa młodsza kl. I-III uczniów szkół podstawowych (II semestr).

mgr Małgorzata Krótki, mgr Marta Jonderko,       mgr Aurelia Pochopień,   mgr Barbara Cieślar

5.

Grupa terapeutyczna dla dzieci z Opóźnionym Rozwojem Mowy ORM.

mgr Małgorzata Baran,

mgr Maria Szarzec

6.

Grupa terapeutyczna dla uczniów z niedowidzeniem, słabym widzeniem z trudnościami w uczeniu się - dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej.

mgr Barbara Cieślar,       mgr Małgorzata Krótki

7.

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju „TUS”, kl. 1-3 szkoły podstawowej.

mgr Agnieszka Surzycka mgr Maria Szarzec

8.

Grupa terapeutyczna dla dzieci i rodziców dzieci lękowych:

„Kto zrozumie Maciupka?” dla dzieci młodszych p-le 6- 7-latki oraz kl. 1-3 szkoły podstawowej.

mgr Joanna Bala,

dr Jadwiga Miękina- Pindur

9.

Grupa terapeutyczna dla dzieci i rodziców dzieci lękowych: „Kto zrozumie Maciupka?” dla uczniów starszych klas 4-6 szkoły podstawowej.

mgr Anna Klima,           mgr Małgorzata Krótki          

10.

Grupa terapeutyczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu „Całoroczne czytanie z Panem Kuleczką” dla uczniów kl. 3-4 szkoły podstawowej.

mgr RenataTwardowska,

mgr Ewa Gansel

11.

Grupa terapeutyczna rozwoju osobistego w zakresie radzenia sobie ze stresem.

mgr Mariusz Bartczak

12.

 

"Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne dla uczniów klas IV-VI"


 

mgr Katarzyna Korbut

mgr Anna Tomkiel - Nizio

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

logo

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn

Godziny otwarcia sekretariatu ZPPP Cieszyn - 7:00 - 15:30. Telefon nr: 33 852 24 33 

Godziny otwarcia sekretariatu PPP Skoczów - 7:30 - 15:30. Telefon nr: 33 853 25 54

 

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround