OfertaOferta dla nauczycieli

1.

„Jak rozmawiać w szkole z dzieckiem jąkającym się”- prelekcja.

mgr Tomasz Brawański

2.

„Horyzonty dla nauczyciela” wg oferty, kiedy zebrana zostanie grupa 15-17 osobowa.

mgr Jolanta Dróżdż- Stoszek

3.

„Uczeń z Zespołem Aspergera lub autyzmem w szkole ogólnodostępnej- podstawowe informacje, praktyczne porady”.

mgr Mariusz Bartczak

4.

Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- analiza opinii i orzeczeń konstruowanie i ewaluacja IPET-ów na każdym etapie edukacji.”

mgr Halina Strumieńska- Fober,

mgr Mirosława Granieczny

5.

„Dyslektyk w szkole – praktyczne porady”.

mgr Ewa Nowińska

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

logo

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn

Godziny otwarcia sekretariatu ZPPP Cieszyn - 7:00 - 15:30. Telefon nr: 33 852 24 33 

Godziny otwarcia sekretariatu PPP Skoczów - 7:30 - 15:30. Telefon nr: 33 853 25 54

 

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround